Policy

VINDELNS VETERINÄR AB

Skolgränd 7
922 31 Vindeln

Telefon: 0933-795100
Mobil 073-0777193

kontakt@vindelvet.se
Internet. vindelvet.se

Verkställande Direktör:
Heike Ulrich

Moms-Nr.: SE 556885038101

Keine Haftung:
Die Inhalte dieses Webprojektes wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Aber für die hier dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder deren Gebrauch entstehen.

Schutzrechtsverletzung:
Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen Sie das bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen.

Gemäß § 28 BDSG widersprechen wir jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe unserer Daten.

Bildnachweis für Fotos und Grafiken von:
Heike Ulrich & Uwe Deschenhalm

DATASKYDD

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt behov av dokumentation m.m. väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall

Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, direktregleringar och receptförskrivning).

Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider och vaccinationer samt nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig MEN detta kan du tacka nej till.

De personuppgifter vi behöver är: Namn, Fullständig adress, Telefonnummer, personnummer eventuellt e-postadress

Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler.

Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för behandlingen.

Vi lämnar ut uppgifterna till …… (försäkringsbolag/andra kliniker vid remittering etc).

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarig …. (företaget som behandlar personuppgifterna) på e-postadress ….

Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) om man anser att något inte sköts korrekt.

Har du frågor? Ring oss.

Vi svarar i telefon när vi har möjlighet under hela arbetsdagen. Du är även välkommen att lämna ett meddelande eller att försöka igen det senare.

Ja, jag håller med om det