Coaching

Coaching att följa ekipaget från nuläget till det önskade läget. Att nå dit beror på olika faktorer som t. ex. en så noggrann som möjligt analys av beteendet, en väg man kan gå att förändra beteendet, hundägarens vilja (compliance) att jobba med det hela, en bra och öppen kommunikation, förtroende mellan instruktör och hundägaren, en träningsplan och en tidsram för att utvärdera om man är på rätt väg mot målet.

Ur egen erfarenhet är jag ingen vän av ”quick fix” eller lämna över lite tips och låta hundägaren jobba själv med saken. Förståelse för beteenden och träning kan vara lite knepigt ibland och fastän man ville göra rätt blev det fel (”Det är enkelt, men inte lätt”, cit. Bob Bailey).
Därför har jag gärna kontakt och regelbundna träffar med hundägaren efter en analys, där vi kan återkoppla och tillsammans se hur det går, vars vi står i träningsplanen, reda ut frågor och /eller oklarheter i träningen.

Hundproblem-Problemhund

„Hundproblem-Problemhund“ , definitionerna av begreppen kan vara ganska så breda. Det som upplevs som problem (beteende) ligger mest där hundägaren upplever det som problematiskt under vardagen eller livet ihop med sin fyrbenta vän.

Ramarna ger samhällets krav på hundar , arbetskapacitet , hälsan och val av ras och individ som ska matcha för just livet hundägaren lever.

Beteenden som kan upplevas som problem kan vara:
  • din hund skäller oavbrutet när den är i trädgården, i bilen eller i lägenheten
  • din hund gör utfall mot andra hundar och /eller människor
  • din hund vill helst vara med dig hela tiden och kan inte varva ned när den ska vara själv
  • din hund jagar bilar, joggare eller cyklister
  • hunden väljer allt annat före dig när ni är utomhus och kommer inte på inkallning
  • får den chansen ,så sticker den hemifrån och går sina egna promenader
  • din hund drar sig undan när det är dags att klippa klorna eller vid annan hantering
  • din hund drar i kopplet , har hur mycket energi som helst och du upplever att det är svårt att få den att samarbeta med dig

Har du frågor? Ring oss.

Vi svarar i telefon när vi har möjlighet under hela arbetsdagen. Du är även välkommen att lämna ett meddelande eller att försöka igen det senare.

Ja, jag håller med om det