Beteendeanalysen

”Beteendeanalysen” består av samtal med hundägaren, där denne belyser och beskriver det han anser vara problemet. Vi går igenom några frågor och jag kommer även kunna ställa ytterligare frågor när hundägaren berättar. Det som är viktigt för mig ,är att så noggrant som möjligt få reda på vad problemet är, så att jag har en så bra bild som möjligt av hela situationen. Med den informationen som bas, har jag möjligheten att få fram orsakerna till det oönskade beteendet och det är nyckeln till att arbeta med att ta itu med och förändra beteendet mot ett önskat beteende.

Såklart är det lämpligt att hunden är med under samtalet. Det kan även vara så att hundägaren får gå en sväng med hunden där jag följer med. Eventuellt kan det vara hjälpsam att se ekipaget leka med varandra och ibland kan det ytterligare bli enklare tester att förtydliga bilden på hunden om det skulle behövas.

Hundbeteendeanalys och hundägarcoaching

Någonting man som hundägare upplever som problem med sin hund kan te sig väldigt olika.
Genom mycket och mångårig praktiskt erfarenhet i observation, inlärning, träning av hundar kompletterat med en längre utbildning inom etologi (läran om djurens beteenden) och kontinuerligt vidareutbildning ,kan jag erbjuda dig hjälp i form av rådgivning och coaching med din hund.

En beteendeanalys kostar mellan 2300,- kr och 4500,- kr.

Det innehåller ett första besök och ett längre samtal för anamnes där jag kommer att ställa en hel del frågor kring din hund och hur ni lever tillsammans. Även tar jag en titt på hur hunden reagerar i olika på ett enkelt sätt upplagda situationer och hur ni leker tillsammans. I samtalet försöker du beskriva din hund och problemet som du/ni upplever så noggrant som möjligt. Utifrån det kommer jag skriva en träningsplan med tillvägagångssätt att börja träna i rätt riktning med.
Efter en viss tid ca. en eller två veckor kommer vi ha återträff där vi utvärderar hur det har gått än så länge och så kommer vi att bibehålla eller justera träningsplanen till nästa steg. Träffarna kan antingen äga rum hos mig eller i hundens hemmiljö. Är det en viss miljö hunden visar upp problem, så kommer vi eventuell även arbeta i den miljön framöver.

Har du frågor? Ring oss.

Vi svarar i telefon när vi har möjlighet under hela arbetsdagen. Du är även välkommen att lämna ett meddelande eller att försöka igen det senare.

Ja, jag håller med om det